چهار شنبه 04 اردیبهشت 1398
مقررات
سند ملی راهبردی توسعه گردشگری کشور
مصوبه ماده واحده
ساماندهی و توسعه تأسیسات گردشگری در شهر تهران
مصوبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران
دستورالعمل نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری واصله از سازمان ملی استاندارد
بازدید بازرسین سازمان ملی استاندارداز هتلها

نظر به بازدید بازرسین سازمان استاندارد از واحدهای تحت پوشش به جهت رویت کالاهایی که الزام داشتن مهر یا علامت استاندارد را دارا می باشند، ضروریست برابر با ضوابط یاد شده نسبت به رویت فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری که در سایت اتحادیه درج گردیده مراجعه و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی
دستورالمعل حق بيمه کارکنان واحد ها
آيين نامه ايجاد، اصلاح،تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري مصوبه سال 94 هيئت وزيران
دستورالعمل جديد وزارت بهداشت درخصوص بهداشت محيط
آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحد هاي صنفي
مدارک مورد نياز جهت صدور کارت مباشرت
مدارک مورد نياز جهت پروانه کسب حقوقي
مدارک مورد نياز جهت صدور پروانه کسب مشارکت مدني
گزارش شناخت و تبیین گردشگری کشور
فراخوان
نقش واحد کاست کنترل در هتل ها
تشکيل کميسيون هاي اتحاديه هاي صنفي
شيوه نامه درجه بندي تأسيسات گردشگري
ضوابط درجه بندي واحدهاي پذيرائي
شيوه نامه اجرائي صدور پروانه بهره برداري
شرح وظايف راهنمايان گردشگري
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و ضوابط فني، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي هتل
ضوابط فني،بهداشتي،تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شرکت هاي خارجي
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved