جمعه 25 آبان 1397
مقررات
فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری واصله از سازمان ملی استاندارد
بازدید بازرسین سازمان ملی استاندارداز هتلها

نظر به بازدید بازرسین سازمان استاندارد از واحدهای تحت پوشش به جهت رویت کالاهایی که الزام داشتن مهر یا علامت استاندارد را دارا می باشند، ضروریست برابر با ضوابط یاد شده نسبت به رویت فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری که در سایت اتحادیه درج گردیده مراجعه و مورد بهره برداری قرار گیرد.

شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی
دستورالمعل حق بيمه کارکنان واحد ها
آيين نامه ايجاد، اصلاح،تکميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري مصوبه سال 94 هيئت وزيران
دستورالعمل جديد وزارت بهداشت درخصوص بهداشت محيط
آيين نامه اجرايي تعطيل موقت واحد هاي صنفي
مدارک مورد نياز جهت صدور کارت مباشرت
مدارک مورد نياز جهت پروانه کسب حقوقي
مدارک مورد نياز جهت صدور پروانه کسب مشارکت مدني
گزارش شناخت و تبیین گردشگری کشور
فراخوان
نقش واحد کاست کنترل در هتل ها
تشکيل کميسيون هاي اتحاديه هاي صنفي
شيوه نامه درجه بندي تأسيسات گردشگري
ضوابط درجه بندي واحدهاي پذيرائي
شيوه نامه اجرائي صدور پروانه بهره برداري
شرح وظايف راهنمايان گردشگري
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و ضوابط فني، بهداشتي ، تجهيزاتي و درجه بندي هتل
ضوابط فني،بهداشتي،تجهيزاتي و درجه بندي واحدهاي پذيرائي بين راهي کشور
قانون اجازه ثبت شعبه يانمايندگي شرکت هاي خارجي
آيين نامه ايجاد ، اصلاح ، تکميل ، درجه بندي و نرخ گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2018 Tehran Hoteling, All Right Reserved