پنج شنبه 02 آبان 1398
اریش
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
خشکشویى
رستوران
سیستم گرمایشى
Uتهران - خیابان سنایی - خیابان پانزدهم - پلاک 4
88306561-2J88306534J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved