پنج شنبه 28 شهریور 1398
سروش
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
سیستم گرمایشى
Uتهران - خیابان فرصت - کوچه نمازی - شماره 3
88824975J88820366J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved