پنج شنبه 02 آبان 1398
پرنیان
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلویزیون
آسانسور
سیستم گرمایشى
Uتهران - میدان گلها - خیابان گلها - خیابان مرداد - خیابان نوید - نبش کوچه اول- شماره 39
88015126J88002658J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved