پنج شنبه 28 شهریور 1398
سامان
دریافت تصویر 1 مصوبه نرخ
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
آسانسور
سیستم گرمایشى
Uورامین - جاده تهران ورامین - روبروی پمپ بنزین پوئینگ
36133150J
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved