دو شنبه 15 آذر 1400
هتل آپارتمان ها
نوع هتل:
تعداد ستاره:
تاوریژ
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
سپهر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
چاى ساز
یخچال
آب گرم
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
گلشهر
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ایده آل
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پارسی
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پردیس
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
یخچال
آب گرم
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
پرند
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
مینى بار
تلفن
صندوق امانات
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تاج محل
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
تهران استقبال
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
جم
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
یخچال
آب گرم
سونا
تلفن
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
رازی
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
طوبی
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مدیا
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ملل
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
چاى ساز
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
مهرگان
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
چاى ساز
بانک
یخچال
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
نیلو
4 ستارهmmmml
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
کافى شاپ
یخچال
مراسم و رویدادها
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
وزراء
بدون ستارهlllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
ورزشى
استخر
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ونوس
2 ستارهmmlll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
یخچال
مراسم و رویدادها
آب گرم
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
ونک
1 ستارهmllll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
کافى شاپ
یخچال
آب گرم
تلفن
تلویزیون
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
کوروش
3 ستارهmmmll
شهر: تهران
اینترنت رایگان
استخر
چاى ساز
یخچال
آب گرم
سونا
...
اطلاعات بیشتر و نرخ ها
میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved