دو شنبه 15 آذر 1400
جزئیات خبر
1397/06/17 - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی هتلداران استان تهران
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی هتلداران استان تهران را در مهر ماه سال جاری در ذیل ملاحظه فرمائید :


میدان هفت تیر - میدان بهار شیراز
ضلع شمال شرقی میدان - شماره 141
صندوق پستی : 193-15745
021-88865286
©2019 Tehran Hoteling, All Right Reserved